Kako da aktivirate besplatan Teams u vrijeme Corone / How to enable free Teams in Corona times

(This post is only in Bosnian/Serbian/Croatian)

Da bih pomogao onima koji danas, vjerovatno više nego ikad, trebaju neku online komunikaciju iz bilo kojih razloga, a ne raspolažu potrebnim vještinama da to omoguće sami, napisao sam ovo uputstvo.

Pomoću koraka opisanih u ovom dokumentu, možete iskoristiti Microsoft inicijativu za besplatno korištenje Teams softvera u svrhu online komunikacije. Na ovaj način se možete brzo i lako povezati sa svima koji imaju Internet konekciju.

Teams aplikaciju za PC računar, Mac ili mobilni telefon možete besplatno skinuti sa Microsoft Teams stranice ili sa iOS/Android app store-a.

Uputstvo koje je tema ovog posta, možete skinuti ovdje.