O meni

IMG_0427Rođena sam u Sarajevu 30. 09. 1975. godine, gdje sam završila osnovnu školu i Drugu gimnaziju-matematički smjer.
Nakon srednje škole upisala sam studij matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu te isti završila odbranom diplomskog rada sa temom “Linearne reprezentacije konačnih grupa”, i prosječnom ocjenu sa 9,8. Kao jedan od 10 najboljih studenata Sarajevskog univerziteta bila sam stipendista Grada Grenobla. Tri godine, tokom studija, radila sam kao demonstrator na predmetu Uvod u linearnu algebru i analitičku geometriju koji je držala prof.dr. Mirjana Vuković.

Nakon osnovnog studija, upisala sam postdiplomski studij iz oblasti algebra na  Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad na temu “Divizori na torusnim varijetetima” rađen pod mentorstvom  prof.dr. Aleksandra Lipkovskog i prof. dr Radeta Živaljevića odbranila sam u septembru 2010. godine.

Od oktobra 2001. godine sam zaposlena  na Prirodno-matematičkom fakultetu kao asistent  na  predmetima Analitička geometrija, Uvod u linearnu algebra, Linearna algebra, Algebra 1, Algebra 2, Algebarske osnove kompjuterskih nauka i Komutativna algebra na Odsjeku za matematiku i Linearna algebra na Odsjeku za fiziku. Između 2003. i 2005. godine radila sam i kao profesor matematike u gimnaziji, te na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kao spoljni saradnik na predmetu Matematika za ekonomiste.

Dva puta sam učestvovala u Jesenjoj školi algebarske geometrije koja se održava u Lukecinu- Poljska i to u septembru 2004. godine  sa temom “Algebraic geometry and derived categories”, a u septembru 2009. godine sa temom “Algebraic torus actions”.

Član sam američkog matematičkog društva (MAA).

Trenutno sam na završnoj godini doktorskog studija iz oblasti algebre na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.