Moja interesovanja

Ovdje se mogu naći  materijali iz oblasti matematike kojima se ja bavim.

Magistarski rad – Divizori na torusnim varijetetima , koji sam odbranila na katedri za Algebru Matematičkog fakulteta u Beogradu

Standarne Baze – prezentacija koju sam održala u okviru seminara “Živa Matematike” na Matematičkom institutu u Beogradu

Grebnerove baze i politopi – prezentacija koju sam održala u okviru CGTA seminara na Matematičkom fakultetu u Beogradu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.