Komutativna algebra

Ovdje se mogu naći zadaci iz knjige M.F.Atijah and I.G.Macdonald Commutative Algebra (Addison-Wesley) koje sam rješavala pripremajući se za ispit iz komutativne algebre. Ovi zadaci mogu poslužiti umjesto zbirke zadataka iz ove oblasti koja na našem jeziku, na žalost, nikada nije objavljena.
Takođe, dajem i primjere ispita iz predmeta Komutativna algebra. Fajlovi su u PDF formatu i mogu se otvoriti sa Adobe Acrobat Reader softverom kojeg možete besplatno skinuti sa ovog linka.

Zadaci
CIJELI ELEMENT.CIJELA ZAVISNOST.VALUACIJE
MODULI
PRIMARNA DEKOMPOZICIJA IDEALA
PRSTENI I IDEALI
PRSTENI I MODULI RAZLOMAKA
USLOVI LANACA. NOETHERINI PRSTENI

Primjeri ispita
IIparcijalni-KA-primjer
Iparcijalni-KA-primjer
zavrsni-KA-primjer

Rezultati ispita:
Školska 2012/13. godina:
rezultati II kolokvija za A2 i KA
rezultati ispita iz A2 i KA
rezultati II ispita iz A2 i KA
Tabela-A2-KA-2013– bodovi iz zadaca i sa testova
rezultati III ispita iz A2 i KA

Školska 2013/14. godina:
Iparc-komutativna-2013-rezultati
I-ispit-komutativna-2014-rezultati
II-ispit-komutativna-2014-rezultati
III-ispit-komutativna-2014-rezultati

Školska 2014/15. godina:
I-parc-komutativna-2015-rezultati
II-parc-komutativna-2015-rezultati
I-ispit-komutativna-2015-rezultati
II-ispit-komutativna-2015-rezultati
III-ispit-komutativna-2015-rezultati

Školska 2015/16. godina:
I-parc-komutativna-2016-rezultati

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.