Uvod u linearnu algebru

Na ovoj stranici mogu se naći materijali za pripremu ispita iz predmeta Uvod u linearnu algebru, kao i primjeri ispita. Fajlovi su u PDF formatu i mogu se otvoriti sa Adobe Acrobat Reader softverom kojeg možete besplatno skinuti sa ovog linka.

Zadaci:
Determinante1
Determinante2
Determinante3
Determinante4
Linearna preslikavanja i matrice
Linearna preslikavanja
Linearni funkcionali
Sistemi lin.jednacina
Suma i presjek pdoprostora
Vektorski podprostori
Vektorski prostori

Primjeri ispita:
III-kolokvij-ULA-primjer
II-kolokvij-ULA-primjer
Ikolokvij-ULA-primjer
ULA-zavrsni-ispit-primjer

Rezultati kolokvija i ispita:

Rezultati I iII kolokvija
Rezultati kolokvija– I , II i III kolokvij

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.